KITEKURS / KITESKOLA

Vi har våra kiteskolebaser i Göteborg, Halmstad och på Öland. Vi genomför kitekurser i följande områden: Båstad, Halmstad, Falkenberg, Göteborg och på Öland.

KITEKALLE har sina baser i Göteborg, Halmstad och på Öland. Vi genomför kitekurserna i närheten av baserna men väljer plats beroende av vind och väder oftast i närheten av Göteborg, Halmstad, Falkenberg, Båstad och Södra Öland. Våra instruktörer är utbildade och vi lägger stort fokus på säkerheten under våra kitekurser. I kiteskolorna använder vi till största del de säkraste kites:en på marknaden med 5:e lina såsom North Kites och Flysurfer.