Från och med v9 har vi öppet
Onsd-fred 16-18
Lörd 10-1